Wzory pism

Wniosek o zatarcie skazaniaSygnatura akt.. . . . . . . . . .

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd . . .(Rejonowy/Okręgowy) . . .

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Karny

Wnioskodawca:: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wniosek

o zatarcie skazania

Zwracam się o zatarcie skazania z wyroku tutejszego Sądu z dnia . . .(Podać datę wydania wyroku) . . ., sygnatura akt . . .(Podać sygnaturę akt sprawy) . . ..

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis składającego wniosek)

Załączniki:

W załączniku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu wniosku.