Wzory pism

Wniosek o dział spadku. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Uczestnicy:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

3. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

4. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sprawy . . . (Określenie wartości masy spadkowej) . . . złotych

Wniosek

o dział spadku po . . . (Imię, nazwisko spadkodawcy) . . .

Wnoszę o:

Dokonanie działu spadku po . . . (Imię, nazwisko spadkodawcy) . . ..

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczyło się przed Sądem Rejonowym w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . , sygnatura akt . . . (Podać sygnaturę akt sprawy) . . .

W skład spadku wchodzi:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . (Należy wymienić składniki majątku spadkowego) . . .

Propozycja podziału

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załaczniki:

  • - Odpis wniosku dla sądu
  • - Poświadczenie prawa własności jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .

Do wniosku należy dołaczyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.