Regulamin z dnia 19 kwietnia 2006 roku

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis prawoity.pl, jest dostępny pod adresem internetowym http://prawoity.pl/.

1.2 Majątkowe prawa autorskie do serwisu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Administratora na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994.24.83 ze zmianami).

1.3 Serwis prawoity.pl nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych usług w celach niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Serwis prawoity.pl w ramach świadczonych Usług prawnych nie będzie przyjmował żadnych materiałów, zawierających treści niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z treści zawartych na stronie serwisu prawoity.pl w zakładce „Wiadomości”. pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/ oraz "Wzory pism". Umieszczone tam treści mają wyłącznie charakter edukacyjny i przykładowy.

2. Współpraca z serwisem prawoity.pl

2.1 Serwis prawoity.pl umożliwia darmowe publikowanie nadsyłanych tekstów w zakładce Wiadomości znajdującej się pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/

2.2 Umieszczane teksty dotyczą tematyki prawnej.

2.3 Teksty należy wysyłać w formie plików tekstowych na adres poczty elektronicznej kontakt@prawoity.pl. Przesłane teksty nie podlegają zwrotowi.

2.4 Aby publikacja była możliwa do przesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenie autora zawierające:

  • zgodę na publikację tekstu,
  • zgodę na jego wykorzystanie przez Administratora zgodnie z pkt. 5.10,
  • potwierdzenie autorstwa osoby go przesyłającej,
  • zapewnienie, iż nie był nigdzie wcześniej publikowany ani udostępniany do publikacji innym podmiotom,
  • stwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.5 Nadesłane teksty będą poddawane ocenie Administratora i po uzyskaniu oceny pozytywnej będą publikowane na stronie serwisu prawoity.pl.

2.6 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek i skrótów bez ich autoryzacji, o ile w istotny sposób nie wpłyną na treść tekstu.

2.7 Honoraria autorskie za umieszczone na stronie teksty nie będą wypłacane.

2.8 Na życzenie autora pod tekstem umieszczane będzie jego imię i nazwisko.

2.9 Administrator nie zezwala na korzystanie z tekstów umieszczonych w serwisie prawoity.pl, w zakładce Wiadomości, pod adresem internetowym http://prawoity.pl/wiadomosci/ bez własnej zgody.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia, tj. od dnia umieszczenia go na stronie internetowej http://prawoity.pl/.

3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3.3 Zmiany Regulaminu są wiążące od czasu ich ogłoszenia na stronie internetowej http://prawoity.pl/.

Szukaj w serwisie

Archiwum wiadomości

Aktualności

Rząd przyjął projekty ustaw o Ordynacji podatkowej i o Rzeczniku Praw Podatnika

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Czytaj dalej


Więcej