Wzory pism

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Uczestnicy:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

3. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

4. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku po . . .(Imię, nazwisko spadkodawcy) . . .

Wnoszę o:

Stwierdzenie nabycia spadku po . . .(Imię, nazwisko spadkodawcy) . . . przed śmiercą ostatnio zamieszkałym w . . .(Adres zamieszkania spadkodawcy) . . ..

Uzasadnienie:

Spadkodawca . . .(Imię, nazwisko spadkodawcy) . . . ostanio zamieszkały w . . .(Adres zamieszkania spadkodawcy) . . . zmarł w dniu . . .(Data śmierci spadkodawcy) . . ..

Zmarły pozostawił / nie pozostawił testamentu. W chwili śmierci był . . .(Określić stan cywilny spadkodawcy) . . ..

Spadkobiercami są:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

3. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

4. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

W skład spadku wchodzi / nie wchodzi gospodarstwo rolne o pow.

. . . (Areał gospodarstwa) . . . , położne w . . . (Miejscowść położenia gospodarstwa) . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Wlasnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

  • 1. Odpis wniosku w tylu kopiach ilu jest uczestników postępowania;
  • 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet - w 1 egz.;
  • 3. Odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn - w 1 egz.;
  • 4. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy - w 1 egz.;
  • 5. Testament w oryginale + tyle kopii ilu jest uczestników postępowania;
  • 6. Oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane);