Wzory pism

Wniosek o warunkowe zwolnienieSygnatura akt.. . . . . . . . . .

. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Okręgowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Penitencjarny

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wniosek

o warunkowe zwolnienie

Wnoszę o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary w wymiarze . . . (Podać wymiar kary) . . . orzeczonej wyrokiem Sądu . . . (Rejonowego/Okręgowego). . . w . . . (Miejscowość siedziby sądu). . . z dnia . . . (Data wydania wyroku) . . . sygnatura akt . . . (Sygnatura akt sprawy) . . ..

Obecnie przebywam/przebywałem w Zakładzie Karnym/Areszcie Śledczym w . . . (Dokładny adres miejsca odbywania kary pozbawienia wolności) . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis)

Załaczniki:

  • W załączniku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu wniosku