Formularze

 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym | Zamknij
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego | Zamknij
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS | Zamknij
 • Formularze wniosków - księgi wieczyste w systemie informatycznym | Zamknij
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego | Zamknij
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego | Zamknij

 • Formularzed podatkowe

 • PIT | Zamknij
 • CIT | Zamknij
 • NIP | Zamknij
 • Szukaj w serwisie

  Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

  Darmowe porady prawne

  Odstępstwo od przepisów technicznych dla budynków

  Przepisy ustawy – Pawo budowlane przewidują, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, procedurę uzyskania odstępstwa (art. 9 ust. 1) od przepisów techniczno-budowlanych , o których mowa w art. 7 – a zatem w odniesieniu do budynków – od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Czytaj dalej


  Więcej