RSS w serwisie prawoity.pl

Serwis prawoity.pl oferuje prenumeratę:

w postaci RSS.

Co to jest RSS?

RSS (znany jako Really Simple Syndication lub Rich Site Summary) to alternatywny sposób dostępu do informacji zawartych na stronach www.

Jakie są zalety RSS?

RSS umożliwia prenumeratę wiadomości publikowanych na stronach www bez koniecznosci ich częstego odwiedzania.

Korzystając z RSS można:

 • W jednym miejscu śledzić informacje pochodzące z różnych stron www.

 • Dotrzeć do informacji publikowanej przez wybrane serwisy internetowe w szybki i wygodny sposób.
 • Ominąć uciażliwe reklamy i dotrzeć bezposrednio do wartościowej informacji.

Jak prenumerować i czytać wiadomości RSS?

Aby zaprenumerować wiadomości wystarczy znać adres strony www oferujacej RSS. Strony takie oznaczone są przy pomocy jednej z pomarańczowych ikon:

 • Prenumerata ikona
 • XML ikona
 • RSS ikona

Do prenumeraty i odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy, zwane czytnikami. Wystarczy zainstalować taki program i podać adres strony oferującej prenumeratę by regularnie być informowanym o nowych wiadomościach i je odczytywać. Czytniki te mogą być instalowane jako osobne programy lub jako "wtyczki" do programu pocztowego bądż przeglądarki internetowej. Dzięki nim wiadomości mogą być porządkowane i odczytywane w podobny sposąb do tego jak odczytuje się i porządkuje zwykłe e-maile.

Przykładowe czytniki:

 • Feed Reader (www.feedreader.com)
 • RSS Reader (www.rssreader.com)

Prenumerata i odczytywanie RSS możliwe jest także przy uzyciu alternatywnych przeglądarek:

 • Firefox (www.mozilla.com/firefox/)
 • Opera (www.opera.com)

Dostepne są także czytniki www. Do najpopularniejszych należą:

 • Bloglines (www.bloglines.com)
 • Google Reader (www.google.com/reader/)

Więcej o RSS

Więcej na temat RSS można się dowiedzieć odwiedzając wiki:

 • RSS wiki (pl.wikipedia.org/wiki/RSS/)

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Darmowe porady prawne

Odstępstwo od przepisów technicznych dla budynków

Przepisy ustawy – Pawo budowlane przewidują, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, procedurę uzyskania odstępstwa (art. 9 ust. 1) od przepisów techniczno-budowlanych , o których mowa w art. 7 – a zatem w odniesieniu do budynków – od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj dalej


Więcej