Wzory pism

Pozew o rozwiązanie przysposobienia. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew

o rozwiązanie przysposobienia

wnoszę o:

I. Rozwiązanie przysposobienia orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . .(data wydania postanowienia ) . . . roku, sygn. akt . . .(Określenie sygnatury akt sprawy) . . . pomiędzy pozwanym . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . .a powodem . . .(Imię i nazwisko powoda) . . .

II. Zakazanie pozwanemu używania nazwiska powoda, tj.. . .(Imię i nazwisko powoda) . . .

III. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Odpis pozwu i załączników
  • -
  • -

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.