Wzory pism

Pozew o unieważnienie uznania. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwani:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym dziecka) . . .

2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym matki dziecka) . . .

Pozew

o unieważnienie uznanaia dziecka

wnoszę o:

I. Unieważnienie uznania małoletniej pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej) . . . urodzonej w dniu . . .(Data urodzenia ) . . . w . . .(miejsce urodzenia) . . . jako córka pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej matki) . . .. Powód złożył stosowne oświadczenie o uznaniu pozwanej małoletniej w dniu . . .(data złożenia oświadczenia o uznaniu) . . . przed . . .(Określenie podmiotu przed którym doszło do uznania) . . .

II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Odpis zupełny aktu urodzenia pozwanej.
  • - Odpis pozwu i załączników.
  • -

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.