Wiadomości

W jakiej sytuacji należy wyrejestrować członka rodziny ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Opublikowany: 2006-12-15

Jeżeli osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego lub traci status członka rodziny, należy wyrejestrować ją z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA tj. na takim samym formularzu na jakim dokonano jej zgłoszenia. Ustanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej (np. ustanie zatrudnienia), powoduje także utratę prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługującego członkom rodziny zgłoszonym przez tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego. Tak więc wyrejestrowując ubezpieczonego z ubezpieczeń/ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA należy pamiętać, aby wyrejestrować także jego członków rodziny odpowiednio na druku ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, w zależności od tego na jakim druku dana osoba została zgłoszona.
Wyrejestrowania członka rodziny dokonuje się poprzez wpisanie w bloku IV, V, ... “Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego” w polu 01 cyfry “2” (tj. wyrejestrowanie członka rodziny), a w pozostałych polach tego bloku danych członka rodziny, które zostały podane w zgłoszeniu m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numerów PESEL, NIP, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu.

Źródło: www.zus.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości