Wiadomości

Separacja a rozwód - skutki

Opublikowany: kwi 21, 08:04

Separacja możliwa jest, gdy nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on trwały. Oznacza to, że istnieje szansa, iż małżonkowie pogodzą się i z czasem rozpoczną wspólne pożycie.

Osoby, które pozostają w separacji mogą w każdej chwili żądać rozwodu. Skutkiem orzeczenia separacji jest to, że:

  • następuje rozdzielność majątkowa
  • małżonek nie może zawrzeć małżeństwa
  • małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy tylko, gdy przemawiają za tym względy słuszności
  • małżonkowie są zobowiązani do dostarczania sobie środków utrzymania tylko wtedy, gdy któreś z nich pozostaje w stanie niedostatku lub (jeżeli jedno zostanie uznany za jedynie winne rozkładu pożycia w związku z separacją) nastąpi istotne pogorszenie sytuacji majątkowej drugiego.
  • małżonkowie nie dziedziczą po sobie z ustawy
  • małżonek nie może powrócić do nazwiska przedmałżeńskiego

Co do zasady orzekając separację sąd orzeka też o tym, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia.

Samo prawomocne orzeczenie o zniesieniu separacji, co prawda powoduje ustanie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej ale małżonkowie mogą złożyć przed sądem zgodny wniosek o utrzymaniu wspólności majątkowej.

Podsumowując, orzeczenie separacji generalnie ma takie skutki jak orzeczenie rozwodowe, jednakże małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa, nie może powrócić do starego nazwiska, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy tylko, gdy przemawiają za tym względy słuszności, małżonkowie są zobowiązani do dostarczania sobie środków utrzymania bez ograniczenia terminem 5 lat tak jak jest to po rozwodzie.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości