Wiadomości

Czy kobieta może iść do wojska?

Opublikowany: gru 1, 09:29

Kobiety czynnie służą w Siłach Zbrojnych RP. Jest kilka dróg wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Można zdawać do 5-letniej Wyższej Szkoły Oficerskiej po maturze lub ukończywszy studia cywilne zdać egzaminy do rocznego Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu (www.wso.wroc.pl). Informacje dotyczące aktualnego zapotrzebowania Sił Zbrojnych uzyskają Panie w Wojskowych Komendach Uzupełnień właściwych dla Pań miejsca zamieszkania. Ustawa pragmatyczna, która obowiązuje od 1 lipca 2004 r., daje kobietom prawo do obejmowania stanowisk we wszystkich korpusach osobowych: szeregowych zawodowych, podoficerskim i oficerskim. Nie ma także ograniczeń co do specjalności. Kobiety mają prawo ubiegać się o służbę w wojsku w systemie ochotniczym. Wprowadzenie ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów stanowi znaczące ułatwienie w kontakcie kobiet z wojskiem i daje im większe szanse na obejmowanie w nim stanowisk.

Część kobiet podlega powszechnemu obowiązkowi obrony. Dotyczy to niektórych grup zawodowych podstawę prawną dot. tych specjalności oprócz Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.). Wynika to z potrzeb Sił Zbrojnych w przygotowaniu rezerw osobowych na wypadek konfliktu zbrojnego. Sposób powoływania do służby, jej przebieg, kryteria wyznaczania na kolejne stopnie wojskowe oraz uposażenie są jednakowe dla kobiet i mężczyzn. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn dotyczą:

  • odmiennych wymagań kwalifikacyjnych przy ocenie sprawności fizycznej, zarówno w czasie egzaminów do uczelni wojskowych jak i później, w służbie zawodowej,
  • w służbie kandydackiej – kobietom, które są w ciąży przysługuje urlop na czas ciąży i po urodzeniu, w wymiarze do jednego roku (art. 134 ust. 2-3),
  • kobietom w służbie zawodowej przysługuje urlop macierzyński na zasadach przewidzianych w Prawie Pracy, urlop taki nie przysługuje mężczyźnie -żołnierzowi (art. 65 ustawy pragmatycznej),
  • ustawa nie przewiduje wprawdzie urlopu wychowawczego, lecz w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny przysługuje kobiecie i mężczyźnie – żołnierzom do 50 dni zwolnienia od zajęć służbowych i do 10 miesięcy płatnego urlopu okolicznościowego w ciągu roku (art. 62, ust. 11-13 ustawy pragmatycznej). Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż obowiązujące do lipca 2004 r. przepisy Prawa Pracy, umożliwiające urlop wychowawczy dla kobiet – żołnierzy, lecz był to w praktyce okres bez możliwości otrzymywania wynagrodzenia (zasiłek wychowawczy przysługujący w zależności od dochodów).

(...)

Źródło: www.mon.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości