Wiadomości

Bezpłatna infolinia konsumencka - bezpłatne porady prawne.

Opublikowany: lis 6, 09:08

0800 800 008 – to numer telefonu, który powinien znać każdy. Z inicjatywy UOKiK już jutro rusza infolinia konsumencka, która umożliwia każdemu konsumentowi w Polsce bezpłatny kontakt telefoniczny z prawnikiem

W walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami często potrzebna jest fachowa porada. Bywa, że natychmiastowa. Być świadomym konsumentem, to znać swoje prawa i wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Tymczasem znajomość praw przysługujących konsumentom i obowiązków, jakie mają względem nich przedsiębiorcy, jest w Polsce wciąż niedostateczna. Konsumenci często nie wiedzą o istnieniu instytucji, które korzystając z wiedzy prawniczej i wieloletniej praktyki doradzania słabszym uczestnikom rynku, mogą udzielić im efektywnej pomocy w egzekwowaniu roszczeń. Jedynie 9 proc. spośród nas wie o działalności miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Tylko 2 proc. potrafi spontanicznie wymienić nazwę instytucji rozwiązującej problemy słabszych uczestników rynku.

Dotychczas ze swoimi pytaniami konsumenci zwracali się bezpośrednio do współpracujących z Urzędem organizacji pozarządowych oraz powiatowych i miejskich rzeczników. Efekt ubiegłorocznej pracy 369 miejskich i powiatowych rzeczników, dzięki którym konsumenci coraz lepiej znają swoje prawa, to bez mała 1200 powództw wytoczonych na rzecz poszkodowanych, ponad 32 tys. wystąpień do przedsiębiorców oraz blisko 175 tys. udzielonych porad i informacji.

UOKiK realizuje politykę konsumencką opartą na wieloletniej praktyce i doświadczeniu w ochronie najsłabszych uczestników rynku. Priorytetem jest stworzenie efektywnego systemu informacji – w tym przede wszystkim poradnictwa.

0800 800 008 – to od jutra ważny numer, który warto mieć zawsze w portfelu. Uruchomienie infolinii konsumenckiej jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, zakładającym funkcjonowanie w skali ogólnokrajowej jednego, łatwo identyfikowalnego przez konsumentów numeru, pod którym będzie można uzyskać informację i pomoc w rozwiązaniu problemów. Skomplikowane sprawy konsumenckie będą przekazywane do dalszych analiz i interwencji Federacji Konsumentów, która podpisała w tym zakresie umowę z UOKiK. Rozwiązanie takie zostało wcześniej z powodzeniem wdrożone w innych krajach europejskich, takich jak Austria czy Niemcy. Za obsługę infolinii działającej od 9.00 do 17.00 – od poniedziałku do piątku, odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Projekt w 20 proc. finansowany jest przez UOKiK.

Bezpłatna infolinia to nie jedyna inicjatywa – następne już za kilkanaście tygodni. Obecnie w Urząd realizowany jest już następny projekt – internetowa Baza Skarg Konsumentów. Dzięki niej konsument będzie mógł również wirtualnie skontaktować się z organizacją powołaną do ochrony jego praw. Baza zapewnia wymianę informacji między wszystkimi instytucjami chroniącymi słabszych uczestników rynku, tj. miejskimi oraz powiatowymi rzecznikami konsumentów, Inspekcją Handlową oraz Sądami Polubownymi przy Inspekcji Handlowej, a także największymi organizacjami konsumenckimi udzielającymi porad prawnych – Federacją Konsumentów oraz Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich. Za pomocą jednego formularza umieszczonego na stronie internetowej – będzie można złożyć skargę do prawie 500 podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów. I tą samą drogą otrzymać odpowiedź. Baza Skarg Konsumenckich umożliwi Prezesowi UOKiK dokonywanie bieżącej analizy sytuacji prawnej konsumentów i kreowanie właściwej polityki konsumenckiej. Baza Skarg Konsumenckich będzie unikatowym na skalę Polski narzędziem rejestrującym skargi, ich specyfikę, zakres terytorialny i tematyczny.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości