Wiadomości

Projekt ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych

Opublikowany: kwi 5, 12:48

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy, która umożliwi konwersję opłat koncesyjnych za UMTS i przeznaczenie środków na zakup komputerów dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną – poinformowała 28 marca br. podsekretarz stanu w MI Magdalena Gaj podczas briefingu na temat projektu ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Projektowane rozwiązanie dotyczy konwersji rat opłat koncesyjnych przypadających na lata 2011-2022, w których trzej operatorzy, którzy w 2000 r. uzyskali koncesje na UMTS tj. PTK Centertel, Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o., mają do zapłaty do budżetu państwa po 300 mln euro, czyli w sumie 900 mln euro.
Według projektowanej regulacji, konwersja będzie polegała na umorzeniu rat opłat koncesyjnych w zamian za:

  • uiszczenie w latach 2011-2013 do budżetu państwa płatności w wysokości 90 mln euro (2/3 należnych w tym okresie rat opłat koncesyjnych)
  • poniesienie wydatków na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną służącą do zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego

Przygotowany przez Ministerstwo projekt, który jest obecnie w konsultacjach środowiskowych został opracowany w dwóch wariantach:

  • w tzw. „wersji operatorskiej”, która zakłada bezpośredni zakup komputerów przez operatorów, oraz
  • w tzw. „wersji z funduszem”, która przewiduje utworzenie państwowego funduszu celowego, z którego finansowany będzie przez rząd zakup komputerów w ramach realizacji programu “Komputer dla ucznia”.

Celem edukacyjnym Programu „Komputer dla ucznia” jest nauczenie dzieci podstawowych zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, które są niezbędne do codziennego życia w społeczeństwie informacyjnym. „Komputer dla ucznia” powinien przyczynić się również do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci pochodzących z małych miejscowości, szczególnie tych, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

źródło: www.mi.gov

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości