Wiadomości

Projekt rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego skierowany do konsultacji

Opublikowany: sty 27, 14:27

W projekcie rozporządzenia określone zostały zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego z uwzględnieniem zmiany struktury szkół systemu oświaty.

W projekcie określono minimalną liczbę uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia, tj. 20 uczniów – niezbędną do uzyskania statusu oddziału sportowego. Regulacja ma na celu jednoznaczne doprecyzowanie, że określona minimalna liczba uczniów w oddziale jest niezbędna dla uzyskania statusu oddziału sportowego.

Zmniejszenie liczby uczniów tego oddziału – już po uzyskaniu powyższego statusu – nie będzie powodować jego utraty. Inna regulacja (tj. utrata statusu oddziału sportowego w przypadku zmniejszenia liczby uczniów) byłaby krzywdząca dla reszty uczniów pozostających w szkoleniu sportowym.

W projekcie zaproponowano również możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego (dotychczas mogły być tworzone tylko szkoły mistrzostwa sportowego).

Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad organizacji szkolenia sportowego w oddziałach i szkołach jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w ramach zajęć sportowych w oparciu
o programy szkolenia sportowego opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe.

Celem proponowanej zmiany – na wniosek Ministra Sportu i Turystyki – jest podwyższenie jakości programów szkolenia sportowego. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – będą one opracowywane przez polskie związki sportowe. Każdy program szkolenia będzie zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W projekcie zaproponowano obowiązek realizowania programów szkolenia sportowego. Będą one odbywały się w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Zasadnicza zmiana dotyczy realizacji etapów szkolenia sportowego. W projekcie rozporządzenia zaproponowano, że realizowane będą następujące etapy szkolenia sportowego:

ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie,
Zasadnicza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie przerwania szkolenia sportowego dotyczy możliwości przerwania szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe. Możliwe jest ono w przypadku przyczyn innych, niż zdrowotne lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (w przypadku przyczyn zdrowotnych).

Projekt przewiduje również przepis przejściowy zapewniający możliwości rozpoczęcia szkolenia sportowego – w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 – w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie umożliwienia szkolenia sportowego uczniom kończącym klasę VI.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2017 roku.

Źródło: www.men.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości