Wiadomości

Informacja dotycząca cen benzyny w Polsce

Opublikowany: maj 18, 05:20

Odnosząc się do zagadnienia cen benzyny w Polsce Ministerstwo Finansów informuje, że kształtują się one przede wszystkim pod wpływem światowych cen ropy naftowej (w 2005 r. średni wzrost cen ropy naftowej Brent wyniósł ponad 40%, w 2006 r. prawie 20% a w okresie I-IV 2007 r. nastąpił spadek w odniesieniu do średniego poziomu z 2006 r. o ok. 7%) i paliw gotowych oraz kursu złotego. Dodatkowym czynnikiem jest wysokość stawki podatku akcyzowego oraz wysokość marż hurtowych i detalicznych, zależna od polityki producentów i przedsiębiorców.

Aktualna cena benzyny Pb 95 wynosi w kraju średnio 4,32 zł za 1 litr, kształtując się od 4,22 zł w Łodzi oraz 4,27 zł w Gdańsku i Katowicach, do 4,38-4,39 zł w Opolu, Szczecinie i Białymstoku oraz 4,43-4,44 zł w Kielcach i Warszawie (dane z 15 maja br. wg firmy e-petrol.pl). W ostatnim okresie podobny (a nawet nieco wyższy, tj. sięgający 4,35-4,40 zł) poziom cen notowany był w sierpniu 2006 r., po czym nastąpił spadek cen benzyny związany ze spadkiem cen światowych.

Warto zauważyć, że w cenie benzyny akcyza stanowi średnio ok. 1,57 zł, VAT ok. 0,78 zł, natomiast opłata paliwowa ok. 0,08 zł. Zgodnie z dyrektywą unijną, paliwa objęte są podstawową stawką VAT, która w Polsce wynosi 22%.

Minimalna stawka podatku akcyzowego na benzynę bezołowiową wynosi w Unii Europejskiej 359 euro za 1000 l. W Polsce stawka ta wynosi 415,57 euro, a więc Polska sytuuje się w grupie krajów o umiarkowanym poziomie obciążenia paliw tym podatkiem. W niektórych krajach UE stawka akcyzy na benzynę kształtuje się poniżej stawki minimalnej (np. w krajach nadbałtyckich, na Cyprze), co wynika z wynegocjowanych okresów przejściowych.

Aktualne prognozy cen ropy naftowej przedstawiane przez organizacje międzynarodowe nie wskazują na istotny wzrost cen w 2007 r. Komisja Europejska przewiduje średni wzrost cen ropy w 2007 r. w stosunku do 2006 r. o 2%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy – spadek ceny o 5%, US Energy Information Administration – spadek ceny o 3%.

Źródło: www.mf.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości