Wiadomości

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy nabyciu spadku, należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu?

Opublikowany: sty 14, 10:32

1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący :

Zmarła w dniu 15.10.2005 r. ciotka zapisała w testamencie na Pani rzecz lokal mieszkalny o wartości około 160 000,00 zł . , który jest obciążony hipoteką kaucyjną w wysokości 126 000 zł., stanowiącą zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Panią i męża na zakup własnego mieszkania około czterech lat temu. Do spłaty pozostało około 65 000,00 zł.

2. Pytanie:

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu?

3. Stanowisko wnioskodawcy:

Pani zdaniem przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu.

4. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz. 1514 z 2004 r. z późn.zmianami/ podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu ciężarów i długów, (czysta wartość) , ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisem art.925 Kodeksu Cywilnego nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, a otwarcie zgodnie z przepisem art.924 K.C. z chwilą śmierci spadkodawcy. Z powyższego wynika,że podstawę opodatkowania będzie stanowiła rynkowa wartość nabytego lokalu z dnia powstania obowiązku podatkowego pomniejszona o wysokość zadłużenia kredytowego według stanu na dzień śmierci ciotki – spadkodawczyni.

Źródło: www.mf.gov.pl (Interpretacje prawa podatkowego)

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości