Wiadomości

CETA podpisana

Opublikowany: lis 2, 13:35

Unia Europejska i Kanada podpisały umowę o wolnym handlu. Przed pełnym wejściem w życie umowy, będzie ona obowiązywać tylko w części handlowej, która pozostaje w zakresie unijnych kompetencji.

CETA jest kompleksową umową i obejmuje szereg aspektów współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Kanadą (handel towarami i usługami, inwestycje, w tym ich ochrona, zamówienia publiczne, handlowe aspekty własności intelektualnej, konkurencja, ochrona konsumenta). Ma mieszany charakter co oznacza, że parlamenty narodowe będą mieć prawo do jej oceny w procesie ratyfikacji i będą miały decydujący udział we wprowadzaniu jej w życie.

Tymczasowe stosowanie porozumienia rozpocznie się po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i będzie funkcjonowało do ratyfikacji CETA przez wszystkie państwa członkowskie UE, co może trwać kilka lat. Sprzeciw któregokolwiek z nich lub Parlamentu Europejskiego powoduje, że umowa nie wchodzi w życie, a tymczasowe stosowanie zostaje anulowane. Z tymczasowego stosowania wyłączone są kwestie dotyczące ochrony inwestycji i sądu inwestycyjnego – należą one do kompetencji państw członkowskich.

Źródło: www.mr.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości