Wiadomości

Jak uzyskać prawo jazdy

Opublikowany: lis 4, 13:08

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Aby rozpocząć kurs a następnie zdać egzamin, musisz dostać w wydziale komunikacji swojego urzędu – numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę, za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy, czy ośrodka ruchu drogowego. Numer PKK dostaniesz na kartce, z którą musisz udać się do szkoły jazdy a następnie do ośrodka egzaminacyjnego. Oto kroki nowej procedury:

Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz odbyć kurs na prawo jazdy – prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli tak – otrzymasz orzeczenie lekarskie.
Zapłać w urzędzie za prawo jazdy. Zrób przelew na konto urzędu. W sekcji „Gdzie możesz wysłać wniosek” dowiesz się, w którym urzędzie musisz zapłacić. Opłata wynosi 100,50 zł. Jeśli jesteś dyplomatą, nie musisz płacić.
Wyślij wniosek o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami za pomocą platformy ePUAP. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji „Co musisz przygotować”. Jak to zrobić:

- zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
- znajdź usługę „Uzyskanie prawa jazdy”,
- wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji „Co musisz przygotować”,
- wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu. Który urząd jest odpowiedni dowiedz się w sekcji „Gdzie możesz wysłać wniosek”.

Następnie wyślij pocztą oryginały dokumentów:

- zdjęcie,
- oryginał orzeczenia lekarskiego,
- oryginał zgody rodziców – jeśli nie masz jeszcze 18 lat.

Dokumenty wyślij pocztą do urzędu, do którego wyślesz wniosek przez platformę ePUAP. Po dwóch dniach roboczych otrzymasz numer Profilu Kandydata na Kierowcę (numer PKK). Dostaniesz go na swoje konto na platformie ePUAP albo pocztą – w zależności od tego, co wskażesz we wniosku.

W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma negatywne orzeczenie lekarskie albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.

Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz dwie możliwości.

A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:

a) Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
b) Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
c) Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
d) Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD.

B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:

a) Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
b) Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
c) Weź udział w kursie praktycznym.
d) Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.

Gdy zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle do Twojego urzędu informację.

Odbierz prawo jazdy.

Prawo jazdy będzie gotowe po 9 dniach roboczych od wysłania przez WORD informacji o zdanym egzaminie. Sprawdź na stronie www.info-car.pl, na jakim etapie jest Twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

W niektórych sytuacjach może to potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (gdy na przykład kandydat otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja ta będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, sprawa może potrwać nawet do 2 miesięcy.

Pamiętaj:

jeśli prawo jazdy odbierasz w urzędzie, zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport) oraz – jeśli masz – dotychczasowe prawo jazdy,
jeśli we wniosku zaznaczysz odbiór pocztą, gotowe prawo jazdy dostaniesz pocztą na adres, który wskażesz we wniosku. Wcześniej jednak musisz odesłać stare prawo jazdy – jeśli masz.

Jeśli urzędnik odmówi Ci wydania prawa jazdy, możesz odwołać się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który odmówił Ci wydania prawa jazdy.

Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego dokumentu prawa jazdy. Dlatego – jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy – nie możesz prowadzić pojazdów.

Gdzie możesz wysłać wniosek

Do urzędu starostwa powiatowego w Twoim miejscu zamieszkania. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu – wyślij wniosek do urzędu miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie – wyślij wniosek do urzędu dzielnicy właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli jesteś dyplomatą – wyślij wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Co musisz przygotować

- wniosek o wydanie prawa jazdy (PDF 2 MB) – wypełnij, podpisz a następnie zeskanuj,
- skan orzeczenia lekarskiego,
- aktualne zdjęcie. W sekcji „Zdjęcie do prawa jazdy” sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie,
- dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład skan dowodu osobistego, karty pobytu lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz meldunku, skontaktuj się z urzędem i zapytaj co zrobić,
skan dotychczasowego prawa jazdy, jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
- skan pisemnej zgody rodziców albo opiekuna prawnego, jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic lub opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego odwiedź wcześniej urząd wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym i w obecności urzędnika podpiszcie taką zgodę,
- skan orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne.

Źródło: www.mib.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości