Wiadomości

Reforma oświaty – skierowanie projektów ustaw do Sejmu

Opublikowany: sty 11, 15:40

Rada Ministrów przyjęła dziś projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one następnie przekazane do dalszych prac w parlamencie.

O głównych założeniach reformy edukacji i harmonogramie dalszych prac nad projektami ustaw poinformowała na wspólnej konferencji Beata Szydło Prezes Rady Ministrów i Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że wprowadzane zmiany wymagają przede wszystkim odpowiedzialności nie tylko za polską szkołę, edukację i naukę, ale wspólną przyszłość całego kraju.

– Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tej reformy. Na ten cel mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie – podkreśliła szefowa rządu.

Minister Anna Zalewska przypomniała o harmonogramie wprowadzenia reformy oświaty oraz najważniejszych zmianach w tym zakresie.

Minister edukacji podkreśliła, że reforma oświaty to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w organizacji oraz funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

– Chcemy podnieść jakość kształcenia ogólnego. Chcemy również zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz odbudować liceum ogólnokształcące – dodała Minister Anna Zalewska.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

Taki model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Przedstawione rozwiązania ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Minister Edukacji Narodowej poinformowała również o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Dobra szkoła” dotyczącej reformy edukacji.

W tym celu uruchomiliśmy dziś pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl specjalną stronę internetową poświęconą reformie. Tam znaleźć można najważniejsze informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych.

– Podczas wprowadzania reformy chcemy być z każdą szkołą, każdym nauczycielem oraz organami prowadzącymi – powiedziała szefowa MEN.

Wkrótce do szkół trafią także specjalne pakiety edukacyjne, w których znajdą się informacje dotyczące zaprezentowanych zmian, z którymi będą mogli zapoznać się rodzice i uczniowie. Akcje informacyjne prowadzone będą przez wojewodów i kuratorów oświaty w każdym regionie kraju.

Źródło: www.men.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości