Wiadomości

Po pierwsze bezpieczeństwo - projekt zmian w zasadach udzielania ochrony cudzoziemcom

Opublikowany: sty 31, 14:52

Podczas poniedziałkowej konferencji w MSWiA, minister Mariusz Błaszczak przedstawił propozycje najważniejszych zmian w zasadach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski.

- To projekt, który spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju – powiedział szef MSWiA prezentując założenia nowej ustawy.

Głównym celem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP jest usprawnienie i skrócenie procesu rozpatrywania składanych wniosków. Powstanie tak zwany tryb graniczny. Będzie to szczególna procedura, która pozwoli na lepszą kontrolę nad falami nielegalnej migracji. Obejmie ona osoby, które:

- nie mają dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy;
- składają wniosek o ochronę międzynarodową z innych powodów niż obawa przed prześladowaniem;
- składają kolejny wniosek o ochronę ze względu na nowe okoliczności lub;
- stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

W takich przypadkach, wniosek danej osoby będzie rozpatrywany niezwłocznie, w terminie do 28 dni. W tym czasie cudzoziemiec będzie przebywać w strzeżonym ośrodku, co zapobiegnie próbom nielegalnego przedostania się na zachód Europy.

Tryb graniczny nie będzie stosowany wobec dzieci pozbawionych opiekuna, lub osób, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w ośrodku dla cudzoziemców.

Jak podkreślił minister, zmiany w ustawie mają też przeciwdziałać nadużywaniu procedur uchodźczych przez cudzoziemców. Dotychczas zdarzało się, że wkrótce po otrzymaniu decyzji odmownej składali oni kolejny wniosek, mimo, że ich sytuacja się nie zmieniła. Projekt przewiduje, że w takim wypadku czas pobytu w strzeżonym ośrodku będzie wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy.

Inne zmiany, które wprowadzi nowelizacja to między innymi powstanie Rady ds. Cudzoziemców, która zastąpi Radę ds. Uchodźców. Będzie ona miała poszerzone kompetencje i cechy sądu w rozumieniu przepisów unijnych. Pozwoli to usprawnić proces odwoławczy w przypadku postępowań o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Do skrócenia procedur przyczyni się też powstanie tzw. listy bezpiecznych krajów pochodzenia i bezpiecznych krajów trzecich. Wykaz ten będzie miał formę rozporządzenia Prezesa rady Ministrów, a jego ostateczny kształt zależy m.in. od konsultacji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

- W naszej ocenie te przepisy w sposób właściwy ograniczą zagrożenie – powiedział minister Błaszczak.

W konferencji oprócz szefa MSWiA uczestniczyli Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA oraz Rafał Rogala, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców .

Źródło: www.mswia.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości