Wiadomości

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. utworzenia sądów własności intelektualnej

Opublikowany: sty 27, 09:00

Przedstawiciele instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń, dla których tematyka ochrony praw własności intelektualnej jest szczególnie bliska, 24 stycznia wzięli udział w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w inauguracyjnym spotkaniu zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

Zespołem, powołanym 5 stycznia 2017 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, kieruje Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak.

Dobry odbiór propozycji

- Ogromnie się cieszę, że nasza inicjatywa spotyka się z tak dobrym odbiorem. Różne środowiska od wielu lat upominały się o jakąś formę sądów własności intelektualnej, ale dotąd to się nie udawało. Teraz możemy wreszcie wyjść ze stanu niemocy w tej dziedzinie – powiedział wiceminister, witając przybyłych na spotkanie gości.

W posiedzeniu, poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, uczestniczyli prezesi Urzędu Patentowego, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do wymiany opinii dotyczących modelu oraz zakresu kompetencji przyszłych sądów własności intelektualnej.

Warunki sprawnego orzekania

W takich sądach wyspecjalizowani sędziowie zajmowaliby się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Podczas dyskusji podkreślano potrzebę odpowiedniego przeszkolenia sędziów, którzy pracowaliby w takich sądach oraz zapewnienia im warunków do sprawnego orzekania w skomplikowanych sprawach. Zwracano także uwagę, że nie powinien to być jeden scentralizowany sąd, lecz sądy działające w kilku miastach – zwłaszcza tam, gdzie istnieją prężne ośrodki akademickie.

Mobilizacja do zmian

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi podjętego przez nas tematu. Ale to nas nie paraliżuje, lecz mobilizuje do przygotowania dobrych zmian – podkreślił wiceminister Łukasz Piebiak.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali pomoc w pracach nad stworzeniem, w ramach funkcjonujących sądów powszechnych, wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej.

Źródło: www.ms.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości