Wiadomości

Czy mogę skorzystać zProgramu Mieszkanie dla Młodych MdM?

Opublikowany: lis 8, 12:19

Program „Mieszkanie dla Młodych” jest aktualnie realizowany w kształcie przesądzonym w poprzedniej kadencji Sejmu. Nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2018 r. w określonym przez ustawę limicie rocznym. Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM.

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Mimo wstrzymania przyjmowania nowych wniosków o kredyt z dofinansowaniem, cały czas są przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal można składać wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach oraz wnioski z datą wypłaty dofinansowania wkładu własnego w 2018 r.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu własnego wynikająca z tych wniosków przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2018 r. limit wynosi 762 mln zł, więc w 2016 r. i 2017 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań przekroczy 381 mln zł.

W dniu przekroczenia limitu 50 proc. środków na 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z datą wypłaty w 2018 r. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie odwieszona możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w przypadku dofinansowań wypłacanych w 2017 r., aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Podobna procedura (od 1 stycznia 2018 r.) będzie zastosowana w przypadku wniosków z datą wypłaty przypadającą na 2018 r.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy zgodnie z aktualnie obowiązującą po zmianach dokonanych w ubiegłej kadencji ustawą nastąpi wygaszenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Jak skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM)?

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Pamiętaj, że możesz dostać dofinansowanie z budżetu państwa (tak zwane dofinansowanie wkładu własnego). Skorzystaj z programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM). Program MdM to program dla młodych osób, które chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i w tym celu biorą kredyt hipoteczny. Jeśli korzystasz już z programu MdM, możesz dodatkowo ubiegać się o częściową spłatę kredytu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o programie MdM.

Dofinansowanie wkładu własnego

Kto może dostać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych?

Każda osoba, która:

- chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić mieszkanie albo dom, znajdziesz w sekcji „Warunki, które musi spełnić mieszkanie albo dom”,
- bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz poniżej w sekcji „Warunki, które musi spełnić kredyt”,
- ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat – możesz złożyć wniosek do 31 grudnia tego roku. Tego warunku nie muszą spełniać osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci,
- nie jest, ani wcześniej nie była, właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),
W
spółwłasność mieszkania lub domu

Jeśli posiadasz część ułamkową (na przykład połowę lub jedną czwartą) mieszkania lub domu jednorodzinnego – możesz skorzystać z programu MdM.

- nie przysługuje jej, ani nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),

Jeśli jesteś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

To umowa między spółdzielnią mieszkaniową a lokatorem. Zgodnie z tą umową lokator może mieszkać w lokalu, który nie jest jego własnością, oraz może nim rozporządzać, czyli na przykład może sprzedać lub wynająć mieszkanie innej osobie. Lokator musi zapłacić za możliwość mieszkania w takim lokalu (wkład budowlany) oraz opłacać comiesięczne opłaty. Prawo do takiego lokalu jest dziedziczne, czyli np. można przekazać taki lokal w testamencie. Lokator może wykupić takie mieszkanie – wtedy lokal staje się jego własnością.

- nie jest i nie była właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),
Współwłasność budynku mieszkalnego

Jeśli jesteś lub byłeś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, w przypadku, gdy udział we własności budynku jest lub był równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.
Wszystkie formalności związane z programem MdM załatwisz w wybranym przez Ciebie banku komercyjnym, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.

Co musisz zrobić?

Wybierz mieszkanie albo dom jednorodzinny, który chcesz kupić.

Wybierz bank, w którym chcesz wziąć kredyt hipoteczny. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.

Umów się na spotkanie w wybranym banku. Tam omówisz szczegóły związane z kredytem i dofinansowaniem oraz dostaniesz wniosek o dofinansowanie. Bank poinformuje Cię również o innych dokumentach, które musisz dostarczyć.

Złóż wniosek o dofinansowanie razem z wnioskiem o kredyt w banku, w którym chcesz wziąć kredyt. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć jednocześnie w kilku bankach. Umowę kredytu podpisz z bankiem, który zaproponuje Ci najlepsze warunki spłaty kredytu.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego możesz złożyć jedynie do 30 września 2018 r.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie – musisz rozwiązać umowę najmu i się z niego wyprowadzić. Zrób to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.

Jeśli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – musisz zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.

Jaka jest wysokość dofinansowania

- podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 10 proc. przeciętnych kosztów budowy w danej lokalizacji – jeśli jesteś singlem albo jesteście małżeństwem, ale nie macie dzieci,
- wysokość wsparcia wynosi 15 proc. przeciętnych kosztów budowy w danej lokalizacji – jeśli wychowujesz jedno dziecko (własne lub przysposobione), 20 proc. – jeśli wychowujesz dwoje dzieci lub 30 proc. – jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci,
- wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania albo domu jednorodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na większe mieszkanie, na przykład o powierzchni użytkowej 55 m2, to dofinansowanie dostaniesz do 50 m2, a do pozostałych 5 m2 już nie.

Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz dostać dofinansowanie do 65m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.

- zapoznaj się z informacjami o wysokości dofinansowania w Twojej miejscowości (wysokość dofinansowania jest aktualizowana co 6 miesięcy).

Jakie warunki musi spełnić mieszkanie albo dom?

Mieszkanie albo dom muszą spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

- całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej,
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej,
- cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć ustalonego limitu. Zapoznaj się z aktualnymi limitami cenowymi w

Twojej miejscowości (limity są aktualizowane co 6 miesięcy).

Pamiętaj, że wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m² powierzchni użytkowej, a jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci – do 65 m² powierzchni użytkowej.

Jakie warunki musi spełnić kredyt?

Kredyt musi spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

- bank, w którym zamierzasz wziąć kredyt, musi mieć zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM,
- kredyt możesz wziąć tylko na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego,
- kredyt musisz wziąć na co najmniej 50 proc. ceny tego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
- kredyt musisz wziąć na co najmniej 15 lat w polskiej walucie (złoty).

Kiedy dostaniesz dofinansowanie?

dofinansowanie dostaniesz: - jako ostatnią transzę należności wobec dewelopera – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy deweloperskiej), - lub jako ostatnią transzę należności wobec spółdzielni mieszkaniowej – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy o budowę lokalu), jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które zostały już oddane do użytkowania, dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek sprzedającego jako ostatnia część należności wobec niego, - wypłaty dokonywane są zgodnie z datą, którą wskażesz we wniosku (we wniosku trzeba wskazać kwartał i rok przewidywanej wypłaty).

O czym musisz pamiętać?

- nie możesz sprzedać, wynająć, użyczyć mieszkania albo domu w okresie 5 lat od dnia kupna. Nie możesz również zmienić sposobu użytkowania na inny niż mieszkaniowy (na przykład: nie możesz otworzyć w tym miejscu gabinetu stomatologicznego albo prywatnego przedszkola). Jeśli to zrobisz, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania. Kwota do zwrotu zostanie wyliczona według wzoru: (kwota uzyskanego dofinansowania) x (liczba miesięcy, która pozostała do zakończenia tych 5 lat: 60), czyli jeśli po 4 latach osoba, która uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000 zł, sprzeda mieszkanie, będzie musiała zwrócić 4 000 zł, bo: (20 000) × (12:60) = 4 000 zł,
- nie możesz kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu w okresie 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły stanowią mieszkania i domy, które dostaniesz w spadku,
przez 5 lat od kupna mieszkania albo domu – nie możesz spłacić całego kredytu ani jego części – jeśli przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania.

Gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty i dodatkowe informacje?

Wniosek i informacje o potrzebnych dokumentach dostaniesz w banku, który bierze udział w programie MdM.

Spłata części kredytu

Kto może uzyskać takie dofinansowanie?

Możesz uzyskać dodatkowo spłatę części kredytu, jeśli spełnisz wszystkie poniższe wymagania:

- korzystasz z programu MdM (masz kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego),
w Twojej rodzinie pojawiło się (urodziło się albo zostało przysposobione) trzecie albo kolejne dziecko w ciągu 5 lat od podpisania umowy kupna mieszkania albo domu w ramach MdM.

Łącznie musisz wychowywać przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci albo pełnoletnich uczących się.

Co musisz zrobić?

Idź do banku, w którym masz kredyt – tam dostaniesz wniosek oraz informacje o pozostałych dokumentach, które musisz dostarczyć.

Wypełnij wniosek i złóż go w banku, w którym masz kredyt.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi 5 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji i jest liczona według wartości, która obowiązywała w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Pamiętaj

Spłatę części kredytu dostaniesz tylko raz.

Kiedy musisz złożyć wniosek?

Do 6 miesięcy od dnia narodzenia lub przysposobienia dziecka. Złóż wniosek w banku, w którym masz kredyt.

Kiedy dostaniesz dofinansowanie?

Wypłaty realizowane są na bieżąco. Kiedy Twój bank otrzyma środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, obniży Ci kapitał kredytu.

Gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty i dodatkowe informacje?

Wniosek i informacje o potrzebnych dokumentach dostaniesz w banku, który udzielił Ci kredytu.

Źródło; www.mib.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości