Wiadomości

Dotacja przedszkolna – rozporządzenie podpisane

Opublikowany: maj 15, 14:29

Minister Edukacji Narodowej 25 kwietnia 2017 r. podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie – w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – tzw. dotację przedszkolną.

Wydanie rozporządzenia było związane z wprowadzeniem ograniczenia wiekowego dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wyłączenie dzieci 6-letnich i starszych z dotacji), w związku z uwzględnieniem finansowania dzieci 6-letnich w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozporządzenie zachowuje większość obowiązujących obecnie rozwiązań w zakresie udzielania i rozliczania dotacji przedszkolnej.

W stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 z późn. zm.), w nowym rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

– ograniczono udzielanie i rozliczanie dotacji do dzieci w wieku do lat 5, wprowadzając jednocześnie mechanizm ułatwiający rozliczanie się gminom z dotacji poprzez wyodrębnienie wydatków poniesionych na dzieci w wieku do lat 5,

– dostosowano przepisy dotyczące dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie i rozliczanie dotacji) w związku ze zmianami w zakresie oddziału przedszkolnego, którego funkcjonowanie zostało na stałe przywrócone do systemu oświaty.

Rozporządzenie weszło w życie 5 maja 2017 r.

Źródło: www.men.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości