Wiadomości

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Opublikowany: lut 9, 11:11

Minister Edukacji Narodowej Wicepremier Roman Giertych podpisał 9 lutego 2007 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Na mocy rozporządzenia szkoły zostały zobowiązane do wprowadzenia do swoich statutów zapisów dotyczących: 1) zasad związanych z właściwym zachowaniem uczniów wobec nauczycieli; 2) zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na lekcjach lub w szkole; 3) wprowadzenia w szkołach jednolitych strojów uczniowskich. Zgodnie z podpisanym w piątek dokumentem publiczne przedszkola i szkoły dostosują statuty do wymogów zawartych w rozporządzeniu do 30 czerwca 2007 roku.

Szef resortu edukacji polecił wszystkim kuratorom, aby zwrócili się na piśmie do dyrektorów wszystkich szkół odwiedzanych przez tzw. trójki, z prośbą o przeprowadzenie programu naprawczego, w ramach którego zostałyby wprowadzone określone w rozporządzeniu elementy programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Zobowiązaniem tym będą obejmowane sukcesywnie kolejne kontrolowane szkoły.

„Jest to bardzo istotna zmiana, która oznacza, że do końca czerwca tego roku we wszystkich szkołach, które już przeszły kontrolę, będą musiały być wprowadzone statuty określające zasady korzystania ze strojów uczniowskich. Chciałbym, aby od 1 września przyszłego roku szkolnego we wszystkich szkołach obowiązywały stroje jednolite, a także aby zakazano korzystania z telefonów komórkowych na lekcjach” – stwierdził Minister Giertych. Dodał, że „dzisiejszy dzień oznacza mocne i zdecydowane szarpnięcie cuglami w polskiej edukacji”.

Zdecydowana większość rodziców popiera wprowadzenie jednolitych strojów uczniowskich. Za podjęciem tej decyzji przemawiają też argumenty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, np. poprzez umożliwienie łatwiejszej identyfikacji dealerów narkotyków. Za wprowadzeniem jednolitego stroju przemawiają także ważne względy społeczne, ponieważ dzięki temu ograniczone zostanie zjawisko demonstrowania własnego statusu materialnego. Ma to destrukcyjny wpływ na kształtowanie postawy solidarności wśród uczniów oraz powoduje niezdrową rywalizację wśród młodzieży. Wprowadzenie jednolitych strojów doprowadzi także do większej identyfikacji uczniów ze szkołą. Wicepremier Giertych wyraził uznanie szkołom, które na własną rękę wprowadzają obowiązek noszenia godnego stroju oraz zachęcił do tego, aby stroje uczniowskie były kolorowe i estetyczne, ponieważ ma to istotny wpływ na kształtowanie u uczniów poczucia piękna.

www.men.home.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości