Wiadomości

Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Opublikowany: wrz 22, 15:10

W dniu 14 września br. prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tzw. ustawy pragmatycznej.

Nowelizacja likwiduje podział stanowisk oficerskich na obszary główne – związane z dowodzeniem – oraz pozostałe, związane np. z logistyką. Zakłada umożliwienie żołnierzom zawodowym podejmowanie pracy za granicą nie tylko w organizacjach międzynarodowych, ale i na podstawie indywidualnego kontraktu. Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez oficerów na etatach pułkownikowskich i generalskich.

Ustawa pragmatyczna obowiązuje od lipca 2004. Wprowadziła ona – oprócz podziału stanowisk oficerskich na dowódcze i pozostałe – kadencyjność funkcji. Zapisano też w niej zasadę dostosowania stopnia do stanowiska. Wymóg, że obejmując określoną funkcję trzeba mieć przypisany jej stopień, okazał się w wielu przypadkach niemożliwy do spełnienia w zakładanym przez ustawę terminie. Sejm przesunął więc termin pełnej zgodności stanowiska i stopnia.

Źródło: www.mon.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości