Wiadomości

Nieumyślne spowodowanie śmierci, art. 155 Kodeksu karnego

Opublikowany: 2006-06-20

„Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Pojęcie nieumyślności określone jest w art. 9§2 Kodeksu karnego będą to te przypadki spowodowania śmierci człowieka, gdy sprawca nie chciał tej śmierci, ani się na nią nie godził, a jedynie dopuścił się naruszenia reguł ostrożności. Czyli są to sytuacje, gdy nastąpienie śmierci w wyniku zachowania sprawcy było obiektywnie przewidywalne. Pamiętajmy, że musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem reguł a skutkiem, czyli śmiercią człowieka. Istotą przyjęcia znamienia „nieumyślności” jest brak po stronie sprawcy zamiaru dokonania jakiegokolwiek przestępstwa np.: ktoś chciał pobić człowieka, ale na skutek tego pobicia pokrzywdzony zmarł. To wówczas mamy umyślne pobicie z nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Sprawca nie będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie śmierci, bo on chciał pobić.

Przestępstwo to może być popełnione przez działanie jak i przez zaniechanie. Możliwe jest także współdziałanie np.: ktoś zostawia nabity pistolet w widocznym miejscu, a więc ewidentnie narusza zasadę ostrożności. Przychodzi ktoś inny bawi się tym pistoletem pada strzał i zostaje zastrzelony człowiek.

Jeżeli nieumyślne spowodowanie śmierci było następstwem błędu, co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego (art. 28 Kodeksu karnego), to w tym przypadku błąd sprawcy wyłącza odpowiedzialność za umyślne przestępstwo, ale może mieć zastosowanie właśnie art. 155 kk., gdy zostały spełnione wszystkie zawarte w jego treści przesłanki czynu zabronionego np. myśliwy przy złej widoczności strzela myśląc, że celuje w zwierze tymczasem trafia człowieka.

Przy art. 155 kk. najważniejsze jest, aby odróżnić go od zabójstwa zwykłego z art. 148 kk.. Różnice będą tkwiły przede wszystkim w stronie podmiotowej czynu. W art. 148 kk. sprawca ma zamiar czy to bezpośredni czy wynikowy zabicia i swoim działanie lub zaniechaniem zmierza do realizacji celu, jakim jest śmierć człowieka. Natomiast przy 155 kk. śmierć człowieka jest niezamierzonym skutkiem.

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy stwierdził, że śmierć człowieka przy kwalifikacji z art. 155 kk. jest niezamierzonym skutkiem zachowania sprawcy polegającym na niezachowaniu przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, gdy na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie lub przewidywania skutków własnego zachowania można wymagać od człowieka, aby nie dopuścił do następstwa skutku.

Jakie jeszcze sytuacje mogą być, kwalifikowane art. 155 kk. np.: ktoś dał osobie nietrzeźwej kluczyki do samochodu i w następstwie wypadku osoba ta zginęła, albo dał osobie nie mającej uprawnień do prowadzenia pojazdu, umiejętności?

Będą to przypadki z błędami w sztuce lekarskiej. Jeżeli będziemy cokolwiek zarzucali lekarzom, to, jeżeli nie zakwalifikujemy przestępstwa z art. 231 kk. albo art. 247 kk., to właśnie będziemy kwalifikować z art. 155 kk.

Będą to sytuacje z pozostawieniem np: pracujących maszyn na wsi dziecko podchodzi pod pracujący kombajn wpada i jest śmierć. Dalej przy robotach drogowych zostawiają niezabezpieczone wykopy ktoś jedzie samochodem wpada i jest śmierć.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości