Wiadomości

Możliwość uchylenia się od skutków uznania dziecka (unieważnienie uznania)

Opublikowany: 2006-07-05

W myśl przepisu § 1 art. 80 kro, mężczyzna, który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Wynika z tego, że niezgodność uznania ze stanem rzeczywistym ( a więc fakt, iż mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka) w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie uznania.

W orzeczeniu z dnia 14 lutego 1969 r. I CR 570/68 OSNCP 1969/10 poz. 186 Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż okoliczność, że mężczyzna, który uznał dziecko, nie jest biologicznym ojcem, nie powoduje z samego prawa nieważności uznania, może jedynie stanowić podstawę unieważnienia uznania na żądanie osoby uprawnionej, to jest samego dziecka i prokuratora. Uprawnienie takie nie przysługuje mężczyźnie, który uznał nie swoje dziecko.

Nie ma potrzeby badania, czy zachodziły przesłanki do unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli uznającego, skoro wytoczył powództwo o unieważnienie po upływie przewidzianego ustawą rocznego terminu od złożenia oświadczenia.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości