Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Opublikowany: 2009-04-03

Zgodnie z decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.) stanowi realizację przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego.

Przeprowadzona w dniu 27 września 2005 r. nowelizacja rozporządzenia (Dz. U. Nr 196, poz. 1628), która weszła w życie w dniu 7 października 2005 r. została spowodowana przede wszystkim uchwaleniem w dniu 8 lipca 2005 r. ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnym granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418).

Obecna nowelizacja spowodowana jest potrzebą uwzględnienia w przepisach rozporządzenia wniosków wynikających z czteroletnich doświadczeń w jego stosowaniu przez rzeczoznawców majątkowych. Projektowane zmiany wynikają z konieczności przystosowania regulacji dotyczących wyceny nieruchomości, które zgodnie z treścią decyzji lokalizacyjnych przeznaczane są na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo zmianie uległy również niektóre przepisy rozporządzenia m.in. dotyczące zasad wyceny dla potrzeb przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dla potrzeb określania zmiany wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie lub zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i precyzujący. Projekt nowelizacji przygotowany został z uwzględnieniem części propozycji przedstawionych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupiającą praktyków w dziedzinie wyceny nieruchomości, a ponadto z uwzględnieniem uwag przekazywanych przez różne organy lub instytucje do Ministerstwa Infrastruktury. Prezentowana wersja projektu stanowi uwzględnia również część propozycji przedstawionych w ramach konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury.

Źródło: www.mi.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości