Wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Opublikowany: kwi 3, 08:32

Zgodnie z decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.) stanowi realizację przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad sporządzania operatu szacunkowego.

Przeprowadzona w dniu 27 września 2005 r. nowelizacja rozporządzenia (Dz. U. Nr 196, poz. 1628), która weszła w życie w dniu 7 października 2005 r. została spowodowana przede wszystkim uchwaleniem w dniu 8 lipca 2005 r. ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnym granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418).

Obecna nowelizacja spowodowana jest potrzebą uwzględnienia w przepisach rozporządzenia wniosków wynikających z czteroletnich doświadczeń w jego stosowaniu przez rzeczoznawców majątkowych. Projektowane zmiany wynikają z konieczności przystosowania regulacji dotyczących wyceny nieruchomości, które zgodnie z treścią decyzji lokalizacyjnych przeznaczane są na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo zmianie uległy również niektóre przepisy rozporządzenia m.in. dotyczące zasad wyceny dla potrzeb przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dla potrzeb określania zmiany wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie lub zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i precyzujący. Projekt nowelizacji przygotowany został z uwzględnieniem części propozycji przedstawionych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupiającą praktyków w dziedzinie wyceny nieruchomości, a ponadto z uwzględnieniem uwag przekazywanych przez różne organy lub instytucje do Ministerstwa Infrastruktury. Prezentowana wersja projektu stanowi uwzględnia również część propozycji przedstawionych w ramach konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury.

Źródło: www.mi.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości