Wiadomości

Dodatek kombatancki

Opublikowany: 2008-05-10

Dodatek kombatancki przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z późn. zm.). O spełnieniu warunków wymaganych do otrzymania uprawnień kombatanckich, w tym dodatku kombatanckiego, orzeka – na podstawie udokumentowanego wniosku oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub upoważniona przez niego osoba, wydając stosowną decyzję. Na podstawie tej decyzji powyższy Urząd wydaje zaświadczenie, które stanowi dla Oddziału Regionalnego KRUS podstawę do przyznania i wypłaty dodatku kombatanckiego.

Należy dodać, że dodatek kombatancki przysługuje wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub tym, które zostały uznane za osoby represjonowane. W związku z tym wdowa/wdowiec po kombatancie nie ma prawa do dodatku kombatanckiego, chyba że posiada własne uprawnienia kombatanckie lub zostanie uznany za osobę represjonowaną. Dodatek kombatancki jest wypłacany, o ile nie jest już wypłacany dodatek z tytułu tajnego nauczania, który przysługuje w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, z późn. zm.).

Od 1 lutego 2005 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości dodatku kombatanckiego

Do 31 stycznia 2005 r. kwota dodatku kombatanckiego ustalana była procentowo (10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent w 1995 r.). W ten sposób ustalona kwota dodatku kombatanckiego podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, z wyjątkiem waloryzacji w roku 2002. Natomiast od 1 lutego 2005 r. dodatek kombatancki ustalany jest kwotowo. Nowy sposób obliczania kwoty dodatku kombatanckiego oznacza zmianę miesięcznej kwoty dodatku kompensacyjnego.

Źródło: www.krus.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości