Wiadomości

Czy dodatek uzupełniający 80% zasiłek chorobowy wypłacany pracownikowi pobierającemu ten zasiłek wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne?

Opublikowany: 2006-12-14

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Pracodawca może jednakże wypłacać pracownikowi dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy w różnej wysokości. Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców – do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika – nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne. Zostały one bowiem wymienione w § 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi natomiast przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Również w sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi dodatek uzupełniający 70% zasiłek za okres pobytu w szpitalu, dodatek ten do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem 100% przychodu pracownika, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl

Skomentuj ten artykuł na forum