Wiadomości

Czy dodatek uzupełniający 80% zasiłek chorobowy wypłacany pracownikowi pobierającemu ten zasiłek wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne?

Opublikowany: 2006-12-14

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Pracodawca może jednakże wypłacać pracownikowi dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy w różnej wysokości. Dodatki uzupełniające 80% zasiłek chorobowy wypłacane przez pracodawców – do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym 100% przychodu pracownika – nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne. Zostały one bowiem wymienione w § 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. Za okres pobytu w szpitalu pracownikowi natomiast przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Również w sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi dodatek uzupełniający 70% zasiłek za okres pobytu w szpitalu, dodatek ten do kwoty nie przekraczającej łącznie z zasiłkiem 100% przychodu pracownika, nie wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości