Wiadomości

Po pierwsze bezpieczeństwo - projekt zmian w zasadach udzielania ochrony cudzoziemcom

Opublikowany: sty 31, 14:52

Inne zmiany, które wprowadzi nowelizacja to między innymi powstanie Rady ds. Cudzoziemców, która zastąpi Radę ds. Uchodźców. Będzie ona miała poszerzone kompetencje i cechy sądu w rozumieniu przepisów unijnych. Pozwoli to usprawnić proces odwoławczy w przypadku postępowań o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Będzie łatwiej rozliczyć PIT

Opublikowany: sty 31, 14:49

Projekt ustawy zakłada, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik, który osiąga dochody wyłącznie od płatników (dochody m.in. z tytułu umowy o prace, umowy o dzieło i zlecenie, praw autorskich) i organów rentowych, będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Podczas wypełniania wniosku podatnik wypełni maksymalnie 36 pól i będzie mógł skorzystać m.in. z rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości przekazania 1 procenta podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Sejm przyjął ustawę przeciw wyłudzeniom VAT

Opublikowany: sty 30, 15:36

Wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) stało się w ostatnich latach niezwykle groźnym procederem przestępczym, wskutek którego budżet państwa ponosił gigantyczne szkody. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy większa niż ówczesny deficyt budżetowy.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Prezydent RP podpisał ustawę o ulgowych przejazdach dla dzieci i młodzieży polonijnej

Opublikowany: sty 27, 14:39

Podpisana ustawa uprawnia do korzystania z ulg w publicznym transporcie zbiorowym oraz z ulg za wstęp do muzeów i parków narodowych dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Opublikowany: sty 27, 14:36

Projekt rozporządzenia dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości