Wiadomości

O bezpiecznym użytkowaniu dronów w sąsiedztwie lotnisk

Opublikowany: sty 11, 15:01

Polski rząd dąży do wdrożenia szczegółowych standardów i procedur na lotniskach w celu minimalizacji zagrożeń wynikających z bezprawnego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk użytku publicznego. Dynamicznie rozwijający się rynek bezzałogowych statków powietrznych oraz rosnąca rzesza ich użytkowników zwiększa ryzyko wystąpienia katastrofalnych w skutkach zdarzeń spowodowanych nieodpowiedzialnym użytkowaniem dronów w rejonach kontrolowanych.

9 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu kwestii bezpieczeństwa i procedur na lotniskach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz eksperci z regionalnych portów lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także reprezentanci Instytutu Łączności, Państwowego Instytutu Badawczego – NASK oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Celem spotkania była dyskusja na temat sposobów minimalizacji wspomnianych zagrożeń oraz możliwości zastosowania konkretnych działań ograniczających ryzyko wystąpienia groźnych w skutkach zdarzeń i incydentów z udziałem dronów. Istotnym wynikiem spotkania było podjęcie decyzji o opracowaniu i wdrożeniu na wszystkich lotniskach certyfikowanych w Polsce jednolitych, ustandaryzowanych i szczegółowych procedur działania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotnisk i operacji lotniczych spowodowanych bezprawnym ruchem dronów w przestrzeni powietrznej. Procedury te zostaną przygotowane przez porty lotnicze we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i umieszczone w Instrukcjach Operacyjnych Lotnisk do dnia 31 maja 2018 r. Ponadto, porty lotnicze w celu propagowania odpowiedzialnego użytkowania dronów, zostały zobowiązane do podjęcia działań informujących o zasadach i warunkach latania dronami w rejonach i strefach kontrolowanych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykorzystując obsługiwane przez siebie kanały komunikacji (strony www, portale społecznościowe, itp.)

Uczestnicy spotkania wyrazili również potrzebę podjęcia wspólnych prac nad opracowaniem i wdrożeniem jednolitego systemu uwzględniającego rozwiązania technologiczne pozwalające m.in. na efektywniejsze monitorowanie, wykrywanie oraz w razie potrzeby neutralizowanie dronów w rejonie lotnisk. System ten powstałby przy ścisłej współpracy z kluczowymi interesariuszami i mógłby być zastosowany także do ochrony innych obiektów infrastruktury krytycznej w kraju.

Źródło: www.mib.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości