Wiadomości

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Opublikowany: mar 14, 09:55

W zależności od tego, czy rejestrujesz działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT (tak jak pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy). Jeśli chodzi o podmioty zarejestrowane w KRS, to w zależności od rodzaju, podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT albo nie są podatnikami (podatnikami są tylko wspólnicy a nie spółki – dotyczy to większości spółek osobowych).

W przypadku podatku PIT masz możliwość wyboru jednej z form opodatkowania tym podatkiem. Możesz wybrać:

- zasady ogólne (skala podatkowa 18 i 32% – tak samo rozlicza się dochody ze stosunku pracy),
- podatek 19% (tzw. podatek liniowy),
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i
- karta podatkowa.

Na wybór formy opodatkowania wpływ mogą mieć też rodzaje działalności gospodarczej, w których określeniu pomoże wyszukiwarka kodów PKD.

Zgłoszenie formy opodatkowania

Jeśli wybrałeś formę opodatkowania, powinieneś ją zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, oświadczenie o wyborze jednej z tych form składasz najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli rejestrujesz działalność w CEIDG, najwygodniejszą formą jest zgłoszenie formy opodatkowania w trakcie rejestracji firmy. Zaznaczasz wtedy odpowiednie okienko w formularzu CEIDG-1. W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołączasz wniosek PIT-16.

Jeśli chcesz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musisz zgłaszać tej formy opodatkowania. Jest ona traktowana jako domyślna, czyli jeśli nie zgłosisz żadnej formy, będziesz rozliczać się według skali podatkowej.

W przypadku wyboru/zmiany formy opodatkowania innego rodzaju działalności niż jednoosobowa (wpisana do CEIDG), oświadczenie lub pisemny wniosek o zastosowaniu wybranej formy opodatkowania wysyłasz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Możesz skorzystać z pisma ogólnego biznes.gov.pl i za jego pośrednictwem skierować zgłoszenie do właściwego urzędu. Dowiedz się więcej na temat wysyłania pisma ogólnego za pomocą Punktu Kontaktowego.

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, obowiązek zgłaszania formy opodatkowania dotyczy ew. wspólników opodatkowanych PIT. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Zmiana formy opodatkowania

Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania, najczęściej (choć zależy to od formy) możesz to zrobić na początku roku kalendarzowego, informując o tym swojego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości