Wiadomości

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń

Opublikowany: 8 godziny temu

Pomoc, w formie nieoprocentowanych pożyczek będzie realizowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Senat o spółdzielniach socjalnych

Opublikowany: 8 godziny temu

6 grudnia br. Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych, którą zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat chce, żeby organizacje pozarządowe prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej mogły być stroną umowy dotyczącej konsorcjum spółdzielczego. Taką poprawkę senatorowie przyjęli w środę do ustawy zwiększającej wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiającej zakładanie takich podmiotów prawnych.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

Opublikowany: 8 godziny temu

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie zarejestrowanie – na starych zasadach – oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Sejm uchwalił ustawę rozszerzającą prawo do obrony koniecznej

Opublikowany: 3 dni temu

Nowelizacja przewiduje uzupełnienie dotychczasowych regulacji o obronie koniecznej zapisem odnoszącym się do ochrony wartości szczególnej dla każdego człowieka, jaką jest bezpieczeństwo we własnym domu.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


ASF – nowa specustawa

Opublikowany: 5 dni temu

Głównym jej celem jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt. Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba dodatkowych działań, niezbędnych do skutecznego zwalczania ASF.
- Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. zmiany ustawy o granicy państwowej, ustawy prawo łowieckie oraz ustawy o inspekcji weterynaryjnej – poinformował podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Czytaj dalej

Skomentuj ten artykuł na forum


Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości